”Cine uită nu merită!”

21742164În 1919, când lumea abia se dezmeticea după marea încleștare armată care o zguduise din temelii, când durerea era încă vie, iar mulți dintre cei duși nu avuseseră timp să devină amintiri, Tratatul de la Versailles obliga țările semnatare la întreţinerea mormintelor ostaşilor îngropaţi pe teritoriile lor.

În Primul Război Mondial au pierit aproape un milion de români – militari și civili. Drept pentru care, chiar în 1919 ia naștere Societatea „Mormintele Eroilor Căzuţi în Război”. Un an mai târziu, Decretul-lege nr. 1693 din 4 mai 1920 stabilește ca Ziua Eroilor să fie sărbătorită odată cu Ziua Înălţării și devine sărbătoare naţională a poporului român.

În anii aceia se ridică monumentul închinat Eroilor din Arma Geniului. Adică Leul – reper bucureștean de primă mărime.

Operă a sculptorului Spiridon Georgescu, ansamblul statuar înalt de 12 metri este impresionant: pe soclu, un leu de bronz de 5,4 m lungime și 4,4 m înălțime se înalță cu labele din față pe o țeavă de tun, o cască și un drapel inamic.

Colțurile soclului sunt străjuite de statuile – înalte de 2,2 m fiecare – a patru soldați: un cercetaș, un ceferist, un pontonier și un telegrafist.

Monumentul a fost dezvelit în vara anului 1929, când se aniversau șapte decenii de la înființarea armei geniului. Gradioasa ceremonie s-a desfășurat în prezența mai multor membri ai guvernului printre care premierul iuliu Maniu, ministrul de Interne Vaida Voevod, generalul Henry Cihoschi – ministrul de război și Virgil Madgearu – ministrul Industriilor. Alături de ei se aflau generalii Constantin Prezan, Gheorghe Mărdărescu, Nicolae Condiescu de la Marele Stat Major Regal. În mijlocul unei asistențe numeroase, Principele Nicolae al României a dezvelit monumentul al cărui mesaj, aproape centenar, este următorul: „SPUNEŢI GENERAŢIILOR VIITOARE CĂ NOI AM FĂCUT SUPREMA JERTFĂ PE CÂMPURILE DE BĂTAIE PENTRU ÎNTREGIREA NEAMULUI”.

Ceea ce și facem pentru că, vorba lui Nicolae Iorga, ”cine uită nu merită!”